Det man inte har i fötterna...

S till M: Pappa! Vi tävlar! Vi har en springtävling.
M: OK. (de ställer upp vid en startlinje) Klara, färdiga, gå!
(de springer iväg, M är snabbast förstås men försöker att inte ta i för mycket. När de rusat nästan hela sträckan)
S: Pappa! Jag glömde säga att man måste GÅ till mål och alla måste gå i mål samtidigt.
M: OK. (de saktar ner och börjar gå mot mållinjen. När det är en meter kvar börjar S plötsligt springa)
S: (korsar mållinjen) Jag vann, pappa, jag vann!

RSS 2.0